Snapana (abhishekam)

On the auspicious day of HANUMATH JAYANTHI performed SRI SITARAMULA VISHESHA POOJA on Dt: 29.05.2019

On the auspicious day of HANUMATH JAYANTHI performed SRIDEVI BHUDEVI SAMETHA SRI VAIKUNTA NARAYANA SWAMY VISHESHA POOJA on Dt: 29.05.2019